Светодиодното осветление има своята специфика, предопределена от условията им на работа при високи температури. Нека да разгледаме по-подробно тези условия и да ги сравним с параметрите на осветителите Хидра Алфард.

В много видове производства високата температура е съпътстващ елемент на технологичният процес. За съжаление това е най-утежняващият фактор за работата на светодиодните осветители. При продължителна работа под висока температура захранванията на осветителите, които основно се произвеждат с електролитни кондензатори започват да съхнат, което допълнително съкращава и без това ниският им експлоатационен живот. Стандартно дори качествените захранвания имат живот при температура на корпуса 90 градуса около 27 хил. часа, а тази температура при мощните индустриални осветители се постига много бързо особено, когато захранването е в близост до пасивният радиатор охлаждащ светодиодите. Отделно високата температура намалява значително ефективността на работа на самите светодиоди, което прави осветителите неефективни за задачите които са им поставени.

За да се избегне прегряването на светодиодите и захранването в мощните индустриални осветители, разработихме изцяло ново поколение осветители под търговското наименование Хидра Алфард, най ярката, ефективна и гаранционна звезда в съзвездието на изключително успешните ни осветители Хидра.

Ето и основните им характеристики:

 1. Корпусът е от лят алуминий с добавки за подобряване на топлоотдаването.

  Самата отливка е квадрат с размери 500/500 mm и маса 10kg. За сравнение най-големите стандартни светодиодни осветители тип Hi Bay са кръгли с диаметър 360mm и маса 5kg.

  За отвеждане на топлината от корпуса са използвани иглени ребра, които по мнение на специалистите са с най-добри показатели в тази област.

 2. Захранването е специално проектирано за работа в тежки експлоатационни условия. То е с високо IP 66/IP67, непозволяващо проникването на прах и влага. Изцяло е залято с топлоотвеждащи смоли, което му позволява да работи при високи температури. Има вградена топлинна защита, която намалява подаваното напрежение към осветителя при достигане на много високи температури (над 91 oC). Освен това захранването е с вградени защити от пикове в напрежението до 10 kV и може да работи при колебания в напрежението от 90~305 Vac/127~300 Vdc.

  Допълнителна стандартна опция на захранването е системата за димиране и управление позволяваща изграждането на най-висок клас системи за интелигентно и енергоспестяващо управление.

  На осветителите Хидра Алфард инсталираме специални непроводящи повдигачи на захранванията, специално разработени за работа при много високи температури. При стандартните захранвания висок клас 100 хил. часа работа се постигат при средна температура на корпуса 65 градус, докато при DVL. захранванията 100 хил. часа работа се постигат при 85 градуса постоянна температура на корпуса., същите се произвеждат с неелектролитни кондензатори, високотемпературни платки издържащи до 170 градуса и специална архитектура позволяваща даването на гаранция от 10 години.

 3. Светодиодите са производство на Осрам и са от серията Oslon Square, това е най-мощният, високоефективен и издържащ на високи температури светодиод специално разработен за индустриални приложения с корпус недеградиращ при наличието на различни окиси отделяни при индустриалната дейност.

 4. Светодиодната платка на осветителя е от алуминий и е с дебелина от 2mm, която е два пъти по-голяма от дебелината на стандартните платки. Целта е поемане на първоначалният температурен шок при пускане на осветител с такава голяма мощност. Освен това тоководещите пътечки на платката са с двойно по голямо съдържание на мед. При стандартните използвани платки то е 35µm, докато при платките в осветителите Хидра то е от 70 до 105µm).

 5. Закалено стъкло в осветителите Хидра е с дебелина 4-5mm и е от типа Clear Vision, което позволява минимални светлинни загуби вследствие на наличие на метални окиси в стандартните стъкла.

 6. Рамки за захващане на закаленото стъкло. При големите мощности на светодиодните осветители и при наличието на висока степен на защита на корпуса от прах и вода се наблюдава повишаване на налягането вътре в осветителя. Това налягане може да доведе до пръсване на закаленото стъкло и компрометиране на осветителя. За да се избегне това, сме разработили система на рамки, които работят като пружини и при високо налягане позволяват повдигането на стъклото с цел намаляване на това налягане.

 7. Уплътнения. Използваните от нас уплътнения са с добавки на Michelin, което позволява запазване на тяхната еластичност както при много високи, така и при много ниски температури.

 8. Крепежи. Всички крепежи на осветителите Хидра са от неръждаема стомана, позволяваща обслужването на осветителите и след години експлоатация.

 9. Оптика. С разработената от нас интегрална оптика осветителите Хидра Алфард могат да се използват и на височини над 30m.

Всички тези нововъведения са направени с цел максимално удължаване живота на осветителя при работа в тежка околна среда. Нашите задълбочени изследвания и опити в реална среда показаха, че осветителите Хидра с този корпус могат да поемат до 450W светлинна мощност при нормални експлоатационни условия. Но, за да позволим безпроблемна работа на осветителите в температурна среда, която често надвишава 100оС, ние пускаме осветителя на не повече от 300W светлинна мощност.

По този начин успяваме да задържим температурата под максимално изисканата от производителя на светодиодите и захранването и да осигурим максимално дълъг живот на осветителя. За това разбира се спомага и големият брой използвани светодиоди, които, в осветителите Хидра Алфард са 128 броя. Големият брой мощни светодиоди позволява, през тях да минава много по-малък ток, които не ги нагрява допълнително, запазва високата им ефективност при високи температури и съответно повишава многократно животът им. Големият размер на платката позволява увеличаване на разстоянието между светодиодите, а това води до намаляване на заслепяването от осветителя, което е друг сериозен проблем при мощните светлинни източници.

От 2016 година ние тестваме нашите продукти в над 40 металургични предприятия в цяла Европа. След продължителни тежки тестове на осветителите Хидра Алфард, ние като производител даваме безусловно 10 години гаранция, както и пълно следгаранционно обслужване след изтичане на този срок.